วิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Applied Sciences & Life Sciences

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมองหาสิ่งที่สามารถนำมาต่อยอดได้ในอนาคต เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า ซึ่งนอกจากการมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งยังถูกขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) อันหมายถึงศาสตร์แห่งการนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยนำความรู้พื้นฐานไปคิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการทางรังสี (radiation processing) หรือการฉายรังสี (irradiation) เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานจากรังสีชนิดก่อไอออนซึ่งรวมถึงรังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน เพื่อให้มีผลตามที่ต้องการต่อผลิตภัณฑ์ แม้การฉายรังสีอาจจะไม่เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป แต่การฉายรังสีได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของทุกคน เช่น หากท่านได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย มีโอกาสสูงที่ท่านจะได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลหรือเวชภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสี ผลิตภัณฑ์บางอย่าง (เช่น เครื่องเทศ สมุนไพร) อาจต้องโยนทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเพียงเพราะมีปริมาณจุลินทรีย์เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ แต่ปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถหาทางออก อาจแก้ไขได้ด้วยกระบวนการฉายรังสี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น การปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ การทำลายจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การเพิ่มสีของอัญมณี การตรวจสอบควบคุมสินค้าที่ผ่านชายแดน การป้องกันประเทศ ยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมขวางของยางและพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม การบิน ไปจนถึงการสำรวจอวกาศ เป็นต้น

บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์ตรงด้านการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราสามารถให้คำแนะนำแก่ท่านในการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ การเลือกปริมาณรังสีที่เหมาะสมและการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขอุปสรรคและการตัดสินใจอย่างมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ รวมไปถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฉายรังสีผลิตภัณฑ์ และการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในงานด้าน radiation processing


ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com


%d bloggers like this: