การวางแผนการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO และการทำ PMQA ภาครัฐ

COSO & PMQA

บริหารความเสี่ยง และ ระบบควบคุมคุณภาพภาครัฐ

ABOUT

More to come.COSO
Designing Teams
San Jose, CA

PMQA
Speaking Out
San Francisco, CA

Impact for Growth, 2018
Building Compatible Teams
San Francisco, CA

GET IN TOUCH

Diane is always available for side collaborations and talks worldwide. If you want to chat about design, books, wine, or anything else, don’t hesitate in reaching out.

WRITING:

Lessons from remote interviewing
April 2020

What design mentees need
December 2019

How to foster collaboration
November 2019

%d bloggers like this: